Beginpagina

Historie

Deelname

Contact/Aanvraagformulier

Organisatie

Spelregels

Oorkonde

Spelregels

Logo Loo

De bomen aan de Dommel in het gebied de Hondsheuvels zijn door de gemeente Eindhoven geplant en zullen door haar worden beheerd. De gemeente blijft formeel eigenaar van de boom. Als de bomen officieel ingewijd worden als Gedenkbomen, wordt u hier minimaal vier weken van te voren door de Stichting Gedenkbomen van op de hoogte gebracht. De Stichting draagt ook zorg voor de oorkonde die u zult ontvangen.

Om de Gedenkbomen te identificeren, zal bij iedere boom een paaltje geplaatst worden met een volgnummer dat correspondeert met de nummering op de website. Tevens is er op het paaltje ruimte voor een plaquette, die u naar eigen wens kunt samenstellen. Deze plaquette dient maximaal 9 cm. breed en 13 cm. hoog te zijn. De aanschaf van deze plaquette is facultatief; u kiest zelf of u een dergelijke plaquette wenst. U dient deze dan zelf aan te schaffen en de kosten ervan komen voor eigen rekening. Indien u dat wenst, kan de Stichting Gedenkbomen uw plaquette op het paaltje vastschroeven. Zorgt u er dan voor dat er vier gaatjes in de hoeken geboord zijn. De Stichting Gedenkbomen beveelt voor de aanschaf van een plaquette schoenmaker Proffs in het Winkelcentrum Woensel in Eindhoven aan. (040-2480596)

Zoals ook bij eerdere projecten van ons het geval is geweest, willen we ook voor deze serie Gedenkbomen in De Hondsheuvels een gezamenlijke, officiële inwijdingsdag organiseren, waarbij alle deelnemers in staat gesteld worden om hun Gedenkboom officieel in te wijden. De oorkondes zullen ook op deze dag uitgereikt worden. Er dient een aannemer langs te komen om gaten te graven voor de paaltjes en deze na de symbolische oprichting van het paaltje weer netjes af te werken. Om kosten-technische redenen laten wij de aannemer slechts één keer naar Eindhoven komen. Dat zal dus op de officiële inwijdingsdag gebeuren. Wij willen daarom eerst alle bomen verhuurd hebben, voordat we de datum van de inwijdingsdag bespreken met de aannemer. Op dit moment zijn nog niet alle bomen verhuurd en we hebben daarom dus ook nog geen datum voor de officiële inwijdingsdag van de Gedenkbomen. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u na de betaling toch op korte termijn behoefte heeft aan een eigen privé-inwijding van de boom. U bent daarom uiteraard vrij om de boom op een eigen gekozen tijdstip in een besloten kring in te wijden. Hiervoor hoeven geen verdere afspraken gemaakt te worden.

Bij de officiële inwijding van Uw Gedenkboom bent U zelf in de gelegenheid om een kleine persoonlijke herinnering nabij de boom te begraven. Ook kunt u eventueel de as van een overleden dierbare begraven. Het begraven van as in een urn, askoker of plastic zak is niet toegestaan, u zult de as derhalve in het gat van het op te richten paaltje uit moeten strooien en begraven. Indien u op deze officiële inwijdingsdag behoefte heeft aan een (bescheiden) ceremonie, willen wij daar graag tenminste twee weken voor de inwijdingsdag overleg over hebben. Hoe laat en waar u zich dient te melden, wordt door ons te zijner tijd bekend gemaakt.

Het is denkbaar dat de boom niet aanslaat of door ziekte of ernstige schade gekapt moet worden. Als zich dat binnen drie jaar na inwijding voordoet, wordt de boom door de gemeente herplant. Als de boom na het derde jaar verloren gaat, zal een andere vervangende boom worden aangewezen. Alle afspraken zullen tot vijftien jaar na de inwijding gelden.

In het kader van bezuinigingen en van de ontwikkeling van een robuust karakter van haar natuurgebieden, heeft de gemeente Eindhoven in 2014 besloten om het onkruid en bossages rondom de Gedenkbomen minder frequent te maaien/snoeien. Houdt U er daarom rekening mee dat er een mogelijkheid is dat u het paaltje bij de Gedenkboom door begroeiing in de zomer- en herfstmaanden niet (goed) zou kunnen zien. U bent uiteraard vrij om het onkruid rondom Uw Gedenkboom zelf te maaien/snoeien. Ook kunnen de zandpaden, waaraan de bomen liggen, in regenachtige perioden nat en modderig zijn. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft en dat u beseft dat uw Gedenkboom in een natuurlijke omgeving zal opgroeien.

Let op: gezien het natuurlijke karakter van de Hondsheuvels is het niet de bedoeling dat het terrein met de jonge Gedenkbomen eruit komt te zien als een begraafplaats of strooiveld. Wij vragen u dan ook vriendelijk om geen relikwieën, zoals kaarsjes, foto's, bloemen, plantjes en dergelijke bij de boom achter te laten of te planten. Als Stichting Gedenkbomen zullen wij de bomen regelmatig inspecteren. Als er zaken worden aangetroffen die niet toegestaan zijn, zullen deze verwijderd worden. Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.