Beginpagina

Historie

Deelname

Contact/Aanvraagformulier

Organisatie

Spelregels

Oorkonde

Loovelden

Bomen

Media

LooveldenLogo Loo

Met de fiets is het gedenkbomenpark de Loovelden in Tongelre te bezoeken via de Wolvendijk of de Loostraat. Vanaf de Loostraat begint in noordelijke richting een (fiets-)pad dat het gebied doorkruist. De route is onderdeel van het fietsknooppuntensysteem tussen de knooppunten 99 en 81. Het gebied is natuurlijk ook per auto bereikbaar en wel via de Wolvendijk. U kunt parkeren vóór de volkstuinen of op de carpoolplaats en dan naar het kruispunt Wolvendijk/Eisenhowerlaan lopen.

Let op: hoewel sommige genummerde paaltjes in het projectgebied geen persoonlijke plaquette dragen, zijn ook deze bomen inmiddels verhuurd. U kunt in de Loovelden dus geen Gedenkbomen meer adopteren.

Grotere kaart weergeven